fbpx
Главная Дети и все о детях Образование Розумова готовність дитини до школи

Розумова готовність дитини до школи

Выбор редакции

О чем расскажут губы

Изменившиеся форма и цвет губ сигнализируют о проблемах здоровья

Иностранный с пеленок

Когда ребенок, увидев машину, первым словом выкрикивает "car", а не  всем понятное "машина", бабушки-прохожие вздыхают и приговаривают "до чего дошли... бедный ребёнок", а мама радуется, что всё получается и ребенок развивается... Чьи же чувства оправданы?

Коляски для двойни — виды и особенности

Родители близнецов и двойняшек часто сталкиваются с проблемой выбора коляски, поскольку моделей, рассчитанных на двоих, не так уж много. Сегодня вы с легкостью найдете несколько вариантов детского транспорта для двоих маленьких пассажиров и сможете выбрать подходящую модель.

Если ребенку заложило ушки…

"Заложило ушки", "ушко плохо слышит" - любая мама боится услышать от своего ребенка эти жалобы. У некоторых малышей проблемы с ушами бывают довольно редко, а у некоторых это буквально "слабое место": чуть ли не каждая простуда проходит с болью в ушках или ухудшением слуха. Почему это происходит?

Центральним показником розумового розвитку дітей дошкільного  віку є сформованість у них образного мислення. Мислення дітей, які вступають до школи, в основному наочно-образне.

Образне мислення старшого дошкільника дає досить багаті можливості для оволодіння уявленнями, що відтворюють істотні закономірності явищ, які належать до різних сфер дійсності. Такі уявлення і є найбільш важливим надбанням, яке допоможе дитині перейти в школі до засвоєння наукових знань. Цілком достатньо, якщо в результаті дошкільного навчання дитина ознайомиться з тими сферами і сторонами явищ, які слугують предметом вивчення різних наук, почне їх виділяти, відрізняти живе від неживого, рослини від тварин, природне від створеного руками людини, шкідливе від корисного.

Початкова школа розрахована на дітей, які не отримали жодної спеціальної підготовки, і починає навчати їх грамоти та математики з нуля. Водночас значна кількість дітей, які вступають до 1-го класу, вміють читати. Лічбою тією чи іншою мірою володіють майже всі діти. Оволодіння грамотою і елементами математики в дошкільному віці може впливати на успішність шкільного навчання. Позитивне значення має створення у дітей загального уявлення про звуковий бік мовлення і його відмінність від змістового аспекту, про кількісне співвідношення речей і його відмінність від предметного значення цих речей. Що ж до навичок читання, лічби, розв’язування задач, то їх корисність залежить від того, на якій основі вони побудовані, наскільки правильно сформовані. Так, навичка читання підвищує рівень готовності дитини до школи тільки за умови, коли вона грунтується на розвитку фонематичного слуху і усвідомлення звукового складу слова, а саме читання є злитим чи поскладовим. Побуквене читання, яке нерідко зустрічається у дошкільників, ускладнить роботу вчителя, оскільки дитину доведеться переучувати.

Така сама справа з лічбою — вона буде корисною, якщо спирається на розуміння математичних відношень, знання числа, і некорисною чи навіть шкідливою, якщо засвоєна механічно.

Дитина мислить у формі образних уявлень. Інтелектуальні задачі розв’язуються через уявляння предметів, їх можливих переміщень і змін. Так, якщо перед нею стоїть завдання знайти вихід із намальованого лабіринту доріг, який містить об’їзні шляхи і глухі кути, вона може уявно намітити найбільш доцільний шлях, уявити собі, як може по ньому пройти, і дати правильну відповідь.

Психологічними дослідженнями доведений зв’язок образного мислення з уявою і творчістю. Розвиток наочно-образного мислення відкриває перед дитиною шлях до виходу за рамки жорстких правил і пошуку самостійних шляхів розв’язання. Характер творчого мислення особливо яскраво виявляється у ситуації, коли дитина отримує завдання, що не мають заздалегідь відомого, чітко запрограмованого, єдиного способу виконання.

До кінця дошкільного віку образне мислення дітей вже не суто конкретне і ситуативне. Водночас з уявлянням предметів у всій повноті і різноманітності їх характеристик дитина вже здатна виділяти їх істотні ознаки і відношення. У неї формується наочно-схематичне мислення. Воно проявляється в тому, що малюк розуміє і успішно використовує у своїй діяльності різноманітні схематичні зображення типу плану, макета, найпростішого креслення. Наприклад, якщо йому дається план кімнати, на якому позначено предмети меблів і вказано, під яким з них сховано іграшку, він може зіставити предмети на плані з реальними меблями в кімнаті і знайти цю іграшку. Діти розуміють і умовні зображення більш опосередкованих відношень між словами в реченні, між буквами в слові, різних математичних відношень. Це відкриває шлях до навчання малюків грамоти і математики з опорою на наочне умовне відображення основних закономірностей у самому навчальному матеріалі.

Протягом дошкільного віку в дітей починають закладатися основи словесно-логічного мислення. Цей вид мислення остаточно формується в підлітковому віці.

Шестирічна дитина здатна до найпростішого аналізу довкілля, поділу на основне і неістотне, вона може будувати нескладні міркування і робити з них правильні висновки. Проте ця здатність обмежена дитячими знаннями й уявленнями. У межах знаного дитина легко встановлює причиново-наслідкові зв’язки. Вона використовує вислови: «якщо… то», «тому що», «отже» тощо. її побутові міркування, як правило, цілком логічні.

Варто з’ясувати, чи може дитина будувати логічні міркування, встановлювати найпростіші причиново-наслідкові зв’язки. Для цього можна запропонувати їй придумати продовження розпочатих дорослим фраз, які передбачають знаходження можливих причин і наслідків явищ. Щоб малюк зрозумів суть завдання, варто розпочати з легкої фрази: «Якщо до кімнати занести шматочок льоду, то…». Потім дати складніше: «В кімнаті погане світло, тому що…»; «Хлопчик захворів через те, що…»; «Недавно йшов дощ, отже…». Оцінюючи передбачувані дитиною доповнення фраз, потрібно враховувати, чи є в них реальний взаємозв’язок явищ («У кімнаті погасло світло, тому що його вимкнули»). Підміна такого взаємозв’язку повторною констатацією факту, повідомленого на початку речення («У кімнаті погасло світло, тому що темно»), свідчить про труднощі в побудові логічного висловлювання.

Якщо в доповненнях дитини не враховується зміст фрази («У кімнаті погасло світло»), можна зробити висновок про дуже низький рівень міркувань.

Щоб оцінити здатність дитини об’єднувати об’єкти за понятійним принципом, найкраще використовувати картки з зображенням різноманітних предметів. Висновок про явно недостатню готовність до школи в сфері розумового розвитку можна робити лише стосовно дітей, які виявляють низькі результати у розв’язуванні всіх типів запропонованих їм завдань.

Формування у дошкільників основ словесно-логічного мислення, без якого неможливо успішно навчатися в школі, здійснюється в тісному зв’язку з оволодінням рідною мовою, розвитком мовлення. К.Ушин-ський підкреслював, що головним предметом у початковому навчанні є рідна мова, бо вона проникає в усі інші предмети початкового навчання, об’єднує й узагальнює їх результати. Власне, мова — це підґрунтя, на якому будується вся навчальна діяльність. Особливо важливо володіти зв’язним монологічним мовленням — спочатку усним, а потім і писемним.

Для дітей найпростішою формою монологу є переказ сюжетного оповідання. Основна увага приділяється основній структурі переказу і зв’язку між реченнями.

  • Наявність частин. Початок розповіді — перший абзац, кінець — останній абзац (якщо дитина не відтворює останнє речення, переказ вважається незакінченим — ставиться мінус).
  • Зв’язок між реченнями. Дається позитивна оцінка, якщо дитина використовує авторські чи аналогічні мовні засоби: «Мисливець йшов…почув… він злякався». Якщо вона для зв’язку між реченнями переважно використовує прислівники «потім», «після», сполучники «і», «а» — 5    ставиться мінус.
  • Граматична правильність. Мається на увазі правильна побудова речень, узгодження слів у роді, числі, відмінку.
  • Використання мовних засобів виразності. Оцінюється позитивно но, якщо дитина в переказі використовує хоча б деякі авторські чи аналогічні означення, епітети («пустився тікати», «два веселі ведмедики»).
  • Звуковий бік. Негативно оцінюється повільний чи прискорений темп  мовлення, наявність довгих пауз у середині речень і між ними, повторення слів, словосполучень, частин речень, інтонаційна монотонність. У загальному оцінюванні рівня монологічного мовлення дитини, тексту, створеного нею під час переказу, визначальними є оцінки загальної граматичної структури тексту. Мовлення може бути граматично правильним, плавним, але характерними особливостями побудови монологу, розгорнутого зв’язного висловлювання дитина може не володіти. Тоді можна зробити висновок про слабку мовленнєву готовність малюка до шкільного навчання — саме про слабку готовність, а не про повну неготовність чи вкрай погану готовність. Недоліки зв’язного монологічного мовлення дитини педагог має враховувати з самого початку навчання, не тільки для того, щоб вибрати форму завдання і спілкування з учнем на уроці, але й для того, щоб подолати ці недоліки.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Рецепты

Пряничный домик

Если в доме есть малыши, то, безусловно, пряничный домик станет настоящим украшением праздничного стола, и море детского восторга вам будет обеспечено. А если детка уже достаточно большая, чтобы помогать, то и сам процесс готовки доставит вам и ребенку много радости.

Торт «Ангелинка»

Предлагаем Вам рецепт простого, но очень вкусного тортика «Ангелинка», начинку к которому, так же как и украшение, легко придумать самому.

Как правильно приготовить перловку

Всем известная перловая каша, принадлежит к тому виду круп, которые любят далеко не все. Мало кто знает, что это любимая каша Петра I, а мы ее встречаем в супах среди картошки, лука и моркови.

Партнеры

Стоматология JazzDent - Позняки, Осокорки
Vse.ua - сравнение цен на товары для детей и мам в Украине
aquamarket.ua Доставка воды – Онлайн супермаркет
«Профи Тойс» - интернет магазин детских игрушек из Европы."
https://dentectum.com.ua - стоматология в Киеве

Звездные родители

Голливудские актеры: отцовство как лучшая роль

Красивый мужчина в современном мире – это образ одинокого метросэксуала, который настолько поглощен заботой о семье, что ему абсолютно не до семьи и уж...

Кира Найтли о материнстве и правдивом образе матери

Знаменитая актриса, которая уже не раз пыталась снять с образа материнства розовый шлейф, продолжает выступать за право уважения каждой матери. Кира Найтли убеждена, что наша нация приуменьшает заслуги тех женщин, которые обрели статус мамы.

Звездные дети

В наше время стало очень популярным называть детей редкими, старинными и необычными именами. Что только не придумают родители для того что бы подчеркнуть индивидуальность своего ребенка.

Лилия Ребрик беременна во второй раз

Ведущая Лилия Ребрик скоро станет мамой во второй раз. Будущая мама считает, что беременность – это чудесный период, и хотя для нее это уже второй раз, все же, Лиля чувствует себя совершенно по-новому.

Фотосессия беременной Светланы Лободы

Недавно на официальной странице певицы в Инстаграм были опубликованы фото Светланы в положении, что вызвало шквал эмоций и восторгов у поклонников. Певица снялась с обнаженным животиком для популярного глянцевого журнала, чем и обратила на себя еще более пристальное внимание.

Похожие статьи